Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 hướng dẫn về gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 đã được gia hạn thêm (24/10/2012 14:12)

Ngày 22/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 175/2012/TT-BTC hướng dẫn về gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 đã được gia hạn thêm 3 tháng theo Nghị quyết 13/NQ-CPThông tư liên tịch hướng dẫn xử lý Cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý Cụm công nghiệp ban hành (23/10/2012 14:08)

Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý Cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý Cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.Thông báo về việc doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình cho thuê nhà xưởng dư thừa (12/10/2012 08:31)

Nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong tình hình ảnh hưởng suy giảm kinh tế, một số ngành nghề rơi vào tình thế khó khăn do phải thu hẹp quy mô sản xuất, bỏ trống phần nhà xưởng, phát sinh nhu cầu cho thuê lại nhà xưởng dư thừa,Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP (12/10/2012 07:58)

về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Các tin khác:
Thông báo mời tham dự chương trình Xúc tiến thương mại – Dịch vụ - Đầu tư tại Châu Âu từ 19 – 29/01/2013  (11/10/2012)
Quy định mới về pháp luật giao thông đường bộ  (2/10/2012)
Hỗ trợ tổ chức lớp tập huấn về An toàn lao động miễn phí cho người lao động  (13/9/2012)
Thông báo áp dụng hệ thống tổng đài điện thoại tự động  (12/9/2012)
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan  (12/9/2012)
Thông báo Hội chợ triển lãm thương mại do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức  (7/9/2012)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39798412