Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Quyết định về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. (11/1/2013 15:09)

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Tổng cục hải quan Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ Ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mạiThông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (10/1/2013 15:00)

Đây là nội dung của Thông tư số 01/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 03/01/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãiThông tin về thực hiện chế độ báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán nội địa của doanh nghiệp trong KCX – KCN (28/12/2012 14:28)Thông báo nhân sự tháng 12/2012 (1/12/2012 11:53)

Các tin khác:
Thông tư số 159/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường  (15/11/2012)
Thông báo nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình cho thuê nhà xưởng dư thừa (nếu có)  (13/11/2012)
Một số lưu ý đối với Doanh nghiệp KCX-KCN về việc tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài  (13/11/2012)
Báo cáo tiền lương 2012 và kế hoạch thưởng TẾT năm 2013  (13/11/2012)
Hướng dẫn thực hiện công tác PCCC đối với các điểm giữ xe, gara xe trên địa bàn TPHCM nói chung, các nhà xe trong KCX-KCN nói riêng  (12/11/2012)
Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý tại buổi làm việc giữa Ban Quản lý với các doanh nghiệp trong KCX Linh Trung 1 và 2  (2/11/2012)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39798219