Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Thông báo số 1564/TB-BQL_KCN _HCM ngày 18/7/2012 của Ban quản lý các KCX-KCN Thành phố đề nghị doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định hiện hành (18/7/2012 08:12)Thông báo tham gia Hội thảo thị trường Trung Đông, Châu Phi - Tiềm năng và cơ hội (6/7/2012 07:53)Thông báo số 1443/BQL_KCN _HCM ngày 04/7/2012 của Ban quản lý các KCX-KCN Thành phố đề nghị doanh nghiệp nộp báo cáo triển khai dự án đầu tư. (4/7/2012 13:14)Thông báo sơ tuyển dự án chương trình 04 và ROBOT năm 2013 (29/6/2012 09:07)

Các tin khác:
Lịch kiểm tra  (20/6/2012)
Biểu mẫu Báo cáo giám sát môi trường định kỳ và Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của Chủ nguồn thải chất thải nguy hại định kỳ  (14/6/2012)
Khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ năm 2006 - 2011  (13/6/2012)
Thống kê tình hình người lao động dân tộc thiểu số trong nước đang làm việc tại các KCX – KCN TP.HCM  (5/6/2012)
Yêu cầu các DN thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT về công tác an toàn – vệ sinh lao động  (5/6/2012)
Thông báo số 1050/BQL_KCN_HCM ngày 22/5/2012 của Ban quản lý về việc đề nghị doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình hoạt động hiện nay  (24/5/2012)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37853139