Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Thông tư số 159/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường (15/11/2012 18:31)

Thông tư số 159/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.Thông báo nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình cho thuê nhà xưởng dư thừa (nếu có) (13/11/2012 16:44)

ngày 10/10/2011 Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố đã có thông báo số 2337/BQL_KCN_HCM gửi đến tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCX, KCN về việc yêu cầu các doanh nghiệp đang có hoạt động cho thuê nhà xưởng dư thừa báo cáo về tình hình cho thuê nhà xưởng dư thừa và những kiến nghị.Một số lưu ý đối với Doanh nghiệp KCX-KCN về việc tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài (13/11/2012 09:01)

, Ban quản lý các KCX và CN TP.HCM (HEPZA) phát hiện và xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài thuộc đối tượng phải có giấy phép lao động nhưng không có giấy phép lao động.Báo cáo tiền lương 2012 và kế hoạch thưởng TẾT năm 2013 (13/11/2012 08:57)

Các tin khác:
Hướng dẫn thực hiện công tác PCCC đối với các điểm giữ xe, gara xe trên địa bàn TPHCM nói chung, các nhà xe trong KCX-KCN nói riêng  (12/11/2012)
Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý tại buổi làm việc giữa Ban Quản lý với các doanh nghiệp trong KCX Linh Trung 1 và 2  (2/11/2012)
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 hướng dẫn về gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 đã được gia hạn thêm  (24/10/2012)
Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý Cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý Cụm công nghiệp ban hành  (23/10/2012)
Thông báo về việc doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình cho thuê nhà xưởng dư thừa  (12/10/2012)
Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP  (12/10/2012)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38533882