Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Rà soát, bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu, thông tin đăng ký kinh doanh (lần 3) (9/9/2015 13:57)Một số yêu cầu Doanh nghiệp phải thực hiện khi tổ chức làm thêm giờ (26/8/2015 09:58)Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch cúm gia cầm trong các khu chế xuất – khu công nghiệp (10/8/2015 09:36)Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Lê Minh Xuân 2, Lê Minh Xuân 3, Lê Minh Xuân mở rộng, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc 3, Vĩnh Lộc mở rộng, Phong Phú và An Hạ (28/7/2015 14:36)

Các tin khác:
Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Bình  (28/7/2015)
Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu chế xuất Linh Trung, Linh Trung 2 và khu công nghiệp Bình Chiểu  (28/7/2015)
Triển khai KH 3751/KH-UBND ngày 02/07/2015 của UBND TP Triển khai thực hiện CT 31-CT/TU ngày 27/03/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác PC, CC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.HCM năm 2015 và những năm tiếp theo  (16/7/2015)
Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Tạo, Tân Tạo mở rộng, Tân Bình mở rộng và Vĩnh Lộc  (10/7/2015)
Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hiệp Phước  (2/7/2015)
Thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư  (1/7/2015)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39798395