Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Bình (28/7/2015 14:34)Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu chế xuất Linh Trung, Linh Trung 2 và khu công nghiệp Bình Chiểu (28/7/2015 14:28)Triển khai KH 3751/KH-UBND ngày 02/07/2015 của UBND TP Triển khai thực hiện CT 31-CT/TU ngày 27/03/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác PC, CC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.HCM năm 2015 và những năm tiếp theo (16/7/2015 16:08)Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Tạo, Tân Tạo mở rộng, Tân Bình mở rộng và Vĩnh Lộc (10/7/2015 14:58)

Các tin khác:
Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hiệp Phước  (2/7/2015)
Thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư  (1/7/2015)
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TPHCM trong tình hình mới  (22/6/2015)
Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  (4/6/2015)
Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2015  (11/5/2015)
Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam  (6/5/2015)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38534077