Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Hướng dẫn khen thưởng hàng năm (26/5/2016 15:49)Tạo điều kiện cho công nhân người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử 22/05/2016. (21/5/2016 08:44)V/v đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, PCCC trong dịp lễ 30/4 – 1/5/2016 (20/4/2016 08:30)Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (6/4/2016 14:49)

Các tin khác:
Triển khai Thông tư số 08/2016/TT-BCA ngày 16/02/2016 của Bộ Công an quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp  (21/3/2016)
Góp ý bản dự thảo đề án xây dựng mức phí vệ sinh và biểu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố  (10/3/2016)
Quy trình thực hiện cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  (9/3/2016)
Nhắc nhở doanh nghiệp gửi thang lương, bảng lương năm 2016  (3/3/2016)
Trang bị phương tiện, công cụ phục vụ công tác an ninh, trật tự cho Đội bảo vệ khu chế xuất, khu công nghiệp  (2/3/2016)
Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tại thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2016  (24/2/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38533973