Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Về đầu mối nhận Phiếu khảo sát trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp thuộc KCN Vĩnh Lộc, KCN Tân Bình, KCN Tân Tạo, Tây Bắc Củ Chi (17/7/2017 07:27)Về đầu mối nhận Phiếu khảo sát trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp thuộc KCX Tân Thuận; KCN Cát Lái, Hiệp Phước (11/7/2017 18:36)Mời các doanh nghiệp thuộc KCX Linh Trung 1,2; KCN Bình Chiểu, Tân Phú Trung, Tân Thới Hiệp, Đông Nam, Cơ khí Ô Tô, Lê Minh Xuân, và An Hạ dự tập huấn khảo sát trình độ công nghệ sản xuất (10/7/2017 17:13)Mời các doanh nghiệp thuộc KCN Vĩnh Lộc; Tân Bình; Tân Tạo; và Tây Bắc Củ Chi dự tập huấn khảo sát trình độ công nghệ sản xuất (10/7/2017 17:08)

Các tin khác:
Mời dự tập huấn khảo sát trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp thuộc KCX Tân Thuận; KCN Cát Lái, Hiệp Phước  (7/7/2017)
V/v triển khai thực hiện Công văn số 3477/PCCC-P2 ngày 22/6/2017 của Cảnh sát PCCC Thành phố  (5/7/2017)
Kế hoạch đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp tại các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  (26/6/2017)
Cung cấp các số liệu liên quan đến khối lượng hàng hóa của doanh nghiệp KCX – KCN Thành phố Hồ Chí Minh  (4/4/2017)
Kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện thang lương, bảng lương theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của các doanh nghiệp trong khu chế xuất – khu công nghiệp  (28/3/2017)
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm  (21/3/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39798348