Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 trên địa bàn các khu chế xuất – khu công nghiệp

Căn cứ Kế hoạch số 366/KH-BCĐLNVSATTP ngày 26/3/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, ngày 16/4/2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1406/KH-BQL để triển khai đến các Công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN và các Doanh nghiệp đang hoạt động.

Chủ đề của “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 là “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”, trong khoảng thời gian từ ngày 15/4/2018 đến ngày 15/5/2018.

Mục tiêu của kế hoạch tập trung vào Tuyên truyền sâu rộng về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong các KCX, KCN; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp.

Đối với Ban Quản lý, những nội dung thực hiện nhằm đạt được mục tiêu trọng tâm bao gồm:

  • Đẩy mạnh đăng tải trên website Ban Quản lý về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tháng hành động.

  • Yêu cầu các Công ty phát triển hạ tầng treo băng rôn tuyên truyền Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 tại các KCX, KCN.

  • Phối hợp Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể đợt “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.

Đối với các Doanh nghiệp, Ban Quản lý yêu cầu:

  • Treo băng rôn tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 trong khu vực doanh nghiệp (chọn một trong các nội dung Khẩu hiệu theo quy định). Phát thanh tuyên truyền, dán bản tin các bài viết, thông tin các nội dung về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động.

  • Các doanh nghiệp có trên 1.000 lao động cần xây dựng bếp ăn tập thể tại chỗ để phục vụ bữa ăn công nhân, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tập thể.

  • Thành lập, củng cố, kiện toàn Tổ tự kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp (thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện Công đoàn cơ sở, Cán bộ phụ trách y tế của doanh nghiệp).

  • Theo dõi, thực hiện các biện pháp tự kiểm tra các bếp ăn, quầy bán thức ăn, nước uống tại doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề còn tồn tại về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40618463