Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Hỗ trợ thống kê tình hình vận chuyển công nhân tại doanh nghiệp KCX - KCN

Thực hiện văn bản số 1539/TT-ĐH ngày 23/3/2018 của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố về việc hỗ trợ thông tin tình hình vận chuyển công nhân tại các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp thông tin thống kê tình hình vận chuyển đưa rước cán bộ, công nhân viên năm 2018 của doanh nghiệp theo mẫu (đính kèm).

Phiếu thống kê vui lòng gửi về Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh

   + Địa chỉ: số 27 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

   + Số điện thoại: (028) 38.294.705

   + Email: tocongnhan@gmail.com

Hạn chót 20 tháng 4 năm 2018.

Đề nghị Lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40532270