Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Biểu mẫu báo cáo theo Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý và các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-CN

 Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) với các Công ty Xây dựng và Kinh doanh Kết cấu hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp (Công ty Phát triển hạ tầng KCX-CN) được ký kết ngày 25/8/2017, Ban Quản lý đề nghị các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-CN cung cấp thông tin, số liệu về tình hình hoạt động của các dự án tại các KCX-CN TP. Hồ Chí Minh tính đến thời điểm ngày 30/11/2017, gửi tập tin dữ liệu về địa chỉ thư điện tử Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Ban Quản lý: tonghop.hepza@tphcm.gov.vn trước ngày 05/01/2017.

Nội dung báo cáo theo Mẫu số 1 được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Ban Quản lý: hepza.hochiminhcity.gov.vn (Mục Báo cáo thống kê, Biểu mẫu dành cho Công ty Hạ tầng KCX-KCN).

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong công tác báo cáo, các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-CN vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Tùng Nhân – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Quản lý (Số điện thoại: 0946.685.683) để được hỗ trợ./.

(Biểu mẫu báo cáo theo Quy chế phối hợp được tải tại đây)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40450591