Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về việc không thực hiện thỏa thuận phân lô

Nhằm đơn giản thủ tục trong công tác quản lý về đất đai và quy hoạch đối với các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, đồng thời tạo chủ động cho các Công ty Đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCX-KCN (viết tắt là Công ty hạ tầng) trong việc cho thuê lại đất, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) không thực hiện việc thỏa thuận phân lô như trước đây.

Công ty Đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCX-KCN khi thỏa thuận cho thuê lại đất với nhà đầu tư cần lưu ý:

1. Căn cứ theo quy hoạch được duyệt, thỏa thuận với nhà đầu tư thuê lại đất về vị trí và diện tích lô đất.

2. Vị trí lô đất phải đáp ứng các điều kiện:

   a. Phù hợp quy hoạch sử dụng đất được duyệt;

   b. Đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật như kết nối giao thông với khu vực trong nội khu, các dịch vụ điện, nước đến lô đất.

3. Cung cấp bản đồ vị trí lô đất cho nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư dự án tại Ban Quản lý; đồng thời, cập nhật việc cho thuê lại (tên và diện tích lô đất, tên nhà đầu tư) vào bản đồ quy hoạch phân lô tổng thể của toàn khu, định kỳ hàng quý gửi Ban Quản lý để báo cáo.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40531848