Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Cung cấp các số liệu liên quan đến khối lượng hàng hóa của doanh nghiệp KCX – KCN Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2202/VP-ĐT ngày 28/02/2017 và Công văn số 3887/SGTVT-GTT của Sở Giao thông vận tải Thành phố ngày 14/3/2017 về việc hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển thuộc các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ (nhóm 5), ngày 30/3/2017 Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) có Công văn số 892/BQL-P.QLDN đề nghị các Doanh nghiệp KCX – KCN Thành phố thống kê và cung cấp các số liệu liên quan đến khối lượng hàng hóa (bao gồm cả nguyên vật liệu và sản phẩm) mua và bán của doanh nghiệp năm 2015, 2016; xuất xứ và điểm đến của hàng hóa; phương thức vận tải hàng hóa đi/đến; điểm nhận hàng/xuất hàng (báo cáo theo biểu mẫu đính kèm).

Ban Quản lý đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm thực hiện nội dung trên và gửi báo cáo về Ban Quản lý trước ngày 10/4/2017, địa chỉ: số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655538