Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện thang lương, bảng lương theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của các doanh nghiệp trong khu chế xuất – khu công nghiệp

Nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật lao động của doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) tổ chức 04 Đoàn kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện thang lương, bảng lương theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp trong các khu chế xuất – khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2017 – 28/4/2017 (theo danh sách đính kèm).

1/. Nội dung kiểm tra gồm:

  • Việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện thang lương, bảng lương theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

  • Việc thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

2/. Số lượng doanh nghiệp và thời gian kiểm tra theo danh sách đính kèm

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40460962