Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai thực hiện Văn bản số 14466/BGTVT-QLXD ngày 05/12/2016 của Bộ Giao thông Vận tải

Ngày 05/12/2016 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Văn bản số 14466/BGTVT-QLXD về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong tết dương lịch, tết nguyên đán và mùa lễ hội hoa xuân Đinh dậu 2017. Ngày 30/12/2016 Sở Giao thông Vận tải ban hành Văn bản số 18690/SGTVT-KT triển khai văn bản trên đến các đơn vị liên quan để thực hiện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655803