Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

Để Bộ luật Lao động ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt Ban Quản lý) đề nghị Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Lãnh đạo doanh nghiệp nghiên cứu, góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (đính kèm) hoặc tải về từ trang  website: www.molisa.gov.vn mục “Lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”) gửi về Ban Quản lý (Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1); Fax: 38.294.271; Email: labour.dept@hepza.gov.vn trước ngày 15/01/2017

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40626646