Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Ổn định tình hình quan hệ lao động, chi trả tiền lương - thưởng tết Nguyên đán 2017

Nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động, đảm bảo thực hiện tốt chế độ, chính sách pháp luật lao động, tạo điều kiện cho người lao động an tâm làm việc, đồng thời giúp doanh nghiệp tập trung sản xuất, hạn chế tranh chấp lao động xảy ra vào thời điểm cuối năm 2016, đầu năm 2017, đây là thời điểm doanh nghiệp công bố thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và lập kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp quan tâm thực hiện các nội dung sau:

  1. Thực hiện đúng các quy định về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo hướng dẫn của Ban Quản lý tại công văn số 3367/BQL-P.QLLĐ ngày 23/11/2016;

  2. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo đúng quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ;

  3. Phối hợp Công đoàn cơ sở xây dựng Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán, Kế hoạch chi trả tiền lương và mức thưởng Tết năm 2017 và thông báo trước cho người lao động trước khi thực hiện;

  4. Rà soát, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp;

  5. Tăng cường chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người lao động tại doanh nghiệp như: đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động về quê đón tết, thăm hỏi tặng quà đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn...;

  6. Báo cáo Kế hoạch chi trả tiền lương - thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2017 (theo mẫu đính kèm) và gửi về Ban Quản lý (Phòng quản lý lao động) trước ngày 25/12/2016.

     Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp nói riêng và an ninh trật tự trong khu chế xuất, khu công nghiệp nói chung.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40449874