Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thủ tục hành chính về lao động đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố

Ngày 21 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản ủy quyền Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (viết tắt Ban Quản lý) thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Như vậy, kể từ ngày 21/11/2016, các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố sẽ thực hiện các thủ tục hành chính về lao động trực tiếp tại Ban Quản lý, cụ thể các nội dung sau: 

 1. Thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động.

 2. Báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu chế xuât, khu công nghiệp.

 3. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp.

 4. Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

 5. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.

 6. Báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

 7. Gửi hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày.

 8. Báo cáo khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp.

 9. Thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

 10. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp.

 11. Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

 12. Thông báo của doanh nghiệp trong khu việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

 13. Gửi hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40602928