Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Công bố bổ sung kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư năm 2015

Ngày 26/7/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 2298/QĐ-BGTVT về điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư. Quyết định này điều chỉnh và bổ sung Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2016 của Bộ Giao thông Vận tải.

Ban Quản lý thông báo đến các chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các khu chế xuất và khu công nghiệp để tham khảo và xem xét trong quá trình lựa chọn tổ chức, nhà thầu xây dựng đăng ký tham gia thực hiện các dự án do mình quản lý.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38810505