Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016

Thực hiện Hướng dẫn số 1138/HD-CATP-PV28 ngày 7/7/2016 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN thành phố thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội; treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong khoảng thời gian từ ngày 01/8 đến ngày 19/8/2016 với các nội dung sau:

  • Nhiệt liệt chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

  • Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân

2. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị tự tổ chức hoặc phối hợp (nếu có điều kiện) với các doanh nghiệp trong khu các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như mít tinh cổ động, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, các hình thức biểu diễn nghệ thuật…

3. Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016 các đơn vị gửi về Ban quản lý (thông qua Phòng Đại diện) trước ngày 25/8/2016 để tập hợp báo cáo Công an Thành phố theo quy định.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39284862