Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Báo cáo nhanh tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp

Để có cơ sở đánh giá tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút COVID-19 gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; kịp thời tổng hợp các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sớm khôi phục ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh;

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp thống kê, báo cáo những ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của doanh nghiệp và đề xuất, kiến nghị (nếu có) theo mẫu đính kèm gửi về Ban Quản lý (Phòng quản lý Doanh nghiệp) – số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM - số điện thoại: 028.38232.576 hoặc email: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn trước ngày 25/02/2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655822