Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” theo Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 về thực hiện Chỉ thị 19-CTU/TU và phong trào “Chống rác thải nhựa” theo Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 29/7/2019.

Căn cứ:

- Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CTU/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” (gọi tắt là Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”);

- Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021,

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai nội dung của Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 và Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố đến người lao động để hiểu rõ và đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Thực hiện trước ngày 30/10/2019.

2. Yêu cầu người lao động, khách hàng… khi đến doanh nghiệp phải thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi. Mỗi doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về chất lượng vệ sinh, mỹ quan trong khuôn viên doanh nghiệp và vận động người lao động, khách hàng… có ý thức giữ gìn vệ sinh ở bãi cỏ, vỉa hè xung quanh doanh nghiệp.

3. Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt là CTRSH) tại nguồn theo Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Qua thực tế kiểm tra tại một số doanh nghiệp; Ban Quản lý nhận thấy các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện bố trí thùng chứa có dán nhãn hướng dẫn phân loại bên ngoài nhưng thực hiện phân loại chưa đúng, còn để lẫn lộn 02 nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy và chất thải còn lại. Do đó, Ban Quản lý yêu cầu doanh nghiệp phải tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền cho người lao động bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để việc phân loại CTRSH tại nguồn không chỉ thực hiện tại nơi làm việc mà còn tại nơi cư trú của người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp phải có biện pháp kiểm soát việc thực hiện tại doanh nghiệp, người lao động phải hiểu rõ ý nghĩa của việc phân loại để thực hiện thực sự, duy trì liên tục không phải theo phong trào hay hình thức.

4. Bố trí, cải tạo và thường xuyên vệ sinh các khu vực tập trung CTRSH, chất thải rắn công nghiệp thông thường và Chất thải nguy hại của cơ sở. Các khu vực lưu giữ tạm thời này phải đảm bảo đạt các yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tuyệt đối không để tình trạng quá tải, rác thải để tràn ra ngoài khu vực lưu giữ.

5. Thường xuyên rà soát hệ thống thu gom nước thải, mương thoát nước mưa của doanh nghiệp, định kỳ thực hiện việc nạo vét, vệ sinh các hệ thống này, tránh tình trạng tắc nghẽn gây ngập cục bộ, nước thải thoát vào hệ thống thoát nước mưa và ngược lại.

6. Tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa và túi nilông khó phân hủy đối với môi trường, con người đến người lao động; từ đó thay đổi hành vi, thói quen dùng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni-lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện môi trường như túi giấy, túi vải dùng nhiều lần, túi ni-lông tự phân hủy, túi ni-lông thân thiện môi trường; hạn chế tiến tới việc không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa, chai nhựa, chén, đĩa nhựa… sử dụng một lần trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp; vận động người lao động mang theo túi khi mua sắm, mang chai nước sử dụng nhiều lần.

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, theo dõi và đánh giá chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện tại cơ sở và báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan chức năng./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40480535