Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện công văn số 17485/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 10/6/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nội dung như sau:

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Báo cáo điền đầy đủ thông tin, số liệu, có chữ ký và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp, nộp trực tiếp tại Phòng Việc làm - An toàn lao động - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: Số 31 Đường số 13 (số cũ 15/11 Quốc lộ 13), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, điện thoại liên hệ: (028) 38.292.472 hoặc gửi bằng bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn  trước ngày 05/7/2019.

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo đúng mẫu nêu trên và đúng thời gian quy định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40578941