Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết 2019

Thực hiện Công văn số 30244/SLĐTBXH-LĐ ngày 08/11/2017 của Sở lao động Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) về việc báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết 2019, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý) yêu cầu Tổng Giám đốc/Giám đốc các Doanh nghiệp thực hiện các nội dung như sau:

1. Doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức Công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Thông tin đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng Tết Dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán trước ngày 31/12/2018 để người lao động rõ về các nội dung liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp tết Nguyên đán, thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng. Trường hợp Doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ phép năm thì phải thỏa thuận, đồng ý của người lao động và công khai trong Doanh nghiệp trước khi thực hiện.

2. Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn kế hoạch trả lương, trả thưởng Tết Dương lịch 2019 và Tết Nguyên đán cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động.

3. Các Doanh nghiệp gửi báo cáo (file đính kèm) về Phòng Quản lý Lao động trước ngày 10/12/2018.

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655502