Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Góp ý dự thảo “ Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với các Khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo “Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước đối với các Khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, kịp thời ban hành trong thời gian tới, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế phối hợp.

Văn bản góp ý xin gửi về Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố trước ngày 17 tháng 11 năm 2018 để kịp thời tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo quy định của pháp luật.

Đính kèm dự thảo tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655771