Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về hoạt động hưởng ứng “ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2018

Nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2018, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng, các Doanh nghiệp thuộc KCX – KCN thành phố thực hiện các công việc sau:

1. Tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đến người lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCX-KCN; treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” với các nội dung sau:

  • Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy – 4/10”

  • Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

  • Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

  • Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.

  • Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình.

2. Đầu tư kinh phí, củng cố, kiện toàn hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ. Nghiên cứu nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về PCCC như về trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành theo Thông tư 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an về quy định trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành; đồng thời chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện các sơ hở, thiếu sót về PCCC để có biện pháp khắc phục kịp thời và tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

3. Khuyến khích các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy của Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời tiếp nhận thông tin báo cháy, điều động lực lượng tham gia chữa cháy và ngăn chặn cháy lớn.

4. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” như mít tinh cổ động, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức Hội thao, diễn tập phương án phòng cháy và chữa cháy…

Đề nghị Lãnh đạo các Công ty Phát triển Hạ tầng, các Doanh nghiệp thuộc KCX-KCN Thành phố quan tâm thực hiện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40431661