Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tổ chức các hoạt động làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 7342/KH-STNMT-CCBVMT ngày 30/7/2018 của Sở Tài Nguyên và Môi trường về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt Ban Quản lý) đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng, Công ty đang hoạt động trong các khu chế xuất (KCX) và khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố tổ chức các thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch như sau:

Đối với các Công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN phải tăng cường các hoạt động kiểm soát giảm thiểu ô nhiễm, thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động thiết thực làm sạch môi trường tại các KCX/KCN và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương như: thu gom rác các tuyến đường nội khu, nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, vận hành trạm xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định…

Đối với các Công ty đang hoạt động trong KCX/KCN phải tăng cường các hoạt động kiểm soát giảm thiểu ô nhiễm, cải tiến công nghệ, tăng cường mảng xanh, phân loại rác sinh hoạt tại nguồn… tại Nhà máy và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại KCX/KCN.

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trên địa bàn thành phố được triển khai trong thời gian từ nay đến 15/10/2018 và tập trung vào tuần lễ 15/9 đến 21/9/2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40450188