Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tạo điều kiện cho công nhân người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử 22/05/2016.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2407/UBND-VX ngày 20 tháng 5 năm 2016 về việc tạo điều kiện cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử 22/05/2016. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đề nghị Ban Tổng Giám đốc các doanh nghiệp không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong các ngày 21 và 22/05/2016 để tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của pháp luật.

Tải toàn bộ nội dung công văn của Ban Quản lý tại đây

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37748852