Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Góp ý bản dự thảo đề án xây dựng mức phí vệ sinh và biểu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo đề án xây dựng mức phí vệ sinh và biểu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố thay thế mức phí đã ban hành theo Quyết định 88/2008/QĐ-UBND.

Trên cơ sở công văn số 1741/TNMT-CTR ngày 03/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến góp ý về điều chỉnh mức phí vệ sinh đối với hộ gia đình và biểu giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với chủ nguồn thải ngoài hộ gia đình, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Công ty Phát triển hạ tầng KCX, KCN bản dự thảo đề án để nghiên cứu, góp ý tập trung vào các nội dung: 1) mức phí áp dụng, 2) chọn phương án thực hiện và lộ trình áp dụng, 3) cách thức tổ chức thực hiện và các nội dung khác có liên quan. Bản dự thảo đề án tải về tại đây.

Mọi ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 12/3/2016 theo địa chỉ: số 63 Lý Tự Trọng, quận 1 và hộp thư điện tử: bpqchi.stnmt@tphcm.gov.vn./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37739574