Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thực hiện báo cáo năm 2017 của Doanh nghiệp các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố.

Nhằm đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp và kịp thời đề ra những giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp khu chế xuất và khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị Ban Giám đốc / Tổng Giám đốc doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp năm 2017 theo mẫu đính kèm.

Ban Quản lý rất trân trọng sự hợp tác chặt chẽ của Quý doanh nghiệp và đề nghị quý doanh nghiệp khẩn trương gửi báo cáo trước ngày 15/10/2017 đến Ban Quản lý (Phòng Kế hoạch Tổng hợp) – số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Fax:(028) 38.294.271, điện thoại: (028) 39.102.466 hoặc theo địa chỉ email: tonghop.hepza@tphcm.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Tùng Nhân – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Ban Quản lý, số điện thoại: 0946.685.683, (028) 39.102.466, email: ntnhan.hepza@tphcm.gov.vn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40432113