Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thông tin đến các Công ty hạ tầng về thu hút đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) tại cuộc họp ngày 09/01/2017 về công tác thu hút đầu tư và quản lý dự án tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo đó, để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp; hiệu quả thu hút đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trong thời gian tới, Ban Quản lý yêu cầu các Công ty hạ tầng nghiên cứu, đảm bảo thực hiện tốt các nội dung sau:

  • Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng theo quy hoạch được duyệt để đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng, tạo quỹ đất trống và nhà xưởng sẵn sàng cho thuê để có thể khai thác thu hút đầu tư;
  • Thu hút đầu tư theo đúng quy hoạch ngành nghề, báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu công nghiệp đã được phê duyệt.
  • Khi giới thiệu khu đất thuê hoặc cho doanh nghiệp thuê đất, cần xem xét đảm bảo bố trí phù hợp theo từng nhóm ngành nghề để quản lý tập trung; tránh việc giới thiệu khu đất cho doanh nghiệp mới vào hoạt động có ngành nghề ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp hiện hữu hoặc ngược lại.
  • Chú trọng công tác bảo vệ môi trường; công tác kiểm tra, giám sát về môi trường phải được thực hiện theo kế hoạch định kỳ, thường xuyên; báo cáo về Ban Quản lý các vấn đề phát sinh về môi trường.
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40626873