Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn các khu chế xuất – khu công nghiệp

Căn cứ theo Kế hoạch số 475/KH-BCĐLNATTP ngày 08/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm triển khai, ngày 20/3/2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1045/KH-BQL để triển khai đến các Công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN và các Doanh nghiệp đang hoạt động.

Chủ đề của “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 là “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, trong khoảng thời gian từ 12/4/2019 đến 15/5/2019.

Mục tiêu của kế hoạch tập trung vào Tuyên truyền sâu rộng về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong các KCX, KCN; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp.

Đối với Ban Quản lý, những nội dung thực hiện nhằm đạt được mục tiêu trọng tâm bao gồm:

   + Đẩy mạnh đăng tải trên website Ban Quản lý về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tháng hành động.

   + Yêu cầu các Công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN treo băng rôn tuyên truyền Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 tại các KCX, KCN.

   + Phối hợp Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể trong thời gian diễn ra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.

Đối với các Doanh nghiệp, Ban Quản lý yêu cầu:

   + Treo băng rôn tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 tại doanh nghiệp ở những nơi thường tập trung đông công nhân (như nhà ăn, khu vực nghỉ trưa…) trong suốt thời gian triển khai Tháng hành động (chọn một trong các nội dung Khẩu hiệu theo Phụ lục đính kèm).

   + Phát thanh tuyên truyền, dán bản tin các bài viết, thông tin các nội dung về ATTP cho người lao động.

   + Các doanh nghiệp có trên 1.000 lao động cần xây dựng bếp ăn tập thể tại chỗ để phục vụ bữa ăn công nhân, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tập thể.

   + Thành lập, củng cố, kiện toàn Tổ tự kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp (thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện Công đoàn cơ sở, Cán bộ phụ trách y tế của doanh nghiệp).

   + Theo dõi, thực hiện các biện pháp tự kiểm tra các bếp ăn, quầy bán thức ăn, nước uống tại doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề còn tồn tại về chất lượng ATTP.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40456405