Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19

Nhằm bảo đảm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 1149/UB-VX ngày 27/3/2020 về xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. Trong đó tập trung xử lý các hành vi đưa tin sai sự thật, tin giả gây hoang mang dư luận; các hành vi găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch bệnh, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa; các hành vi vi phạm về cách ly y tế, về biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể như sau:

1. Về xử lý các hành vi tung tin sai sự thật, tin giả gây hoang mang dư luận: xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh, dùng môi trường mạng để đưa tin sai sự thật, tin giả gây hoang mang dư luận.

2. Về xử lý các hành vi gian lận thương mại, găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường: xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa, các hành vi găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng, chống dịch bệnh như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, vật tư y tế...

3. Về bảo đảm thực hiện biện pháp cách ly y tế, xử lý vi phạm về cách ly y tế:

Trường hợp đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế của người có thẩm quyền thì quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể như sau:

3.1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã là Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế cách ly đổi với đối tượng phải thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú; đối tượng đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nơi cư trú phải chuyển sang cách ly tại cơ sở y tế.

Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly, cưỡng chế cách ly y tế, người bị cách ly không được ra khỏi khu vực cách ly.

Cơ quan công an cấp xã nơi đối tượng cư trú thực hiện việc thông báo nội dung của quyết định cưỡng chế cách ly y tế cho đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly, thân nhân của họ; thực hiện việc đưa người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế từ nơi lưu trú đến cơ sở khám, chữa bệnh đe thực hiện việc cách ly y tế tại cơ sở y tế; phối hợp với cơ sở y tế thực hiện việc giám sát đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tê.

3.2. Xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế:

Trường hợp đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế nhưng không chấp hành thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, công chức, viên chức ngành y tế lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ cho Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chánh thanh tra Sở Y tế ban hành quyết định xử phạt đối với hành vi: từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm hình sự thì chuyển hồ sơ cho cơ quan tố tụng hình sự xử lý.

4. Về việc xử lý đối với các hành vi vi phạm biện pháp phòng chống dịch:

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, công chức, viên chức ngành y tế, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch. Trong đó:

- Đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện xử lý về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân...theo hướng dẫn của cơ  quan y tế”quy định tại Điều 11 Nghị định sổ 176/2013/NĐ-CP. Giao Giám đốc Sở Y tế huớng dẫn về phạm vi, đối tượng phải đeo khấu trang nơi công cộng đế làm cơ sở cho việc kiêm tra, xử lý vi phạm.

- Đối với biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ; biện pháp hạn chế tập trung đông người,... đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố quyết định, chỉ đạo tại các văn bản của ủy ban nhân dân thành phố, hoặc đã được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương quy định, mà tổ chức, cá nhân không chấp chấp hành thì thực hiện xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40531919