Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
V/v triển khai thực hiện Công văn số 3477/PCCC-P2 ngày 22/6/2017 của Cảnh sát PCCC Thành phố

Thực hiện Công văn số 3477/PCCC-P2 ngày 22/6/2017 của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố về việc triển khai Thông tư 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

  1. Tổ chức trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành theo quy định của Thông tư 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 và Thông tư 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015, kinh phí trang bị thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 32 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Việc trang bị phải căn cứ theo thực tiễn hoạt động của cơ sở, phù hợp với điều kiện kinh phí của đơn vị và cần triển khai trang bị theo lộ trình trong thời gian không quá 02 năm tính từ ngày Thông tư có hiệu lực nhưng trước mắt phải đáp ứng số lượng tối thiểu trang bị đủ cho cơ số người trong 01 ca trực PCCC tại đơn vị. Đối với các doanh nghiệp có đủ điều kiện thì khuyến khích trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy theo quy định của Thông tư 56/2014/TT-BCA và Thông tư 48/2015/TT-BCA.

  2. Lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành đã được trang bị phương tiện, trang phục chữa cháy theo định mức bằng hoặc cao hơn quy định tại Thông tư này trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thi hành thì tiếp tục sử dụng cho đến hết niên hạn; trường hợp chưa trang bị hoặc trang bị thấp hơn định mức quy định của Thông tư thì tiếp tục thực hiện theo định mức của Thông tư này.

  3. Trang phục chữa cháy đã trang bị cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành trước thời điểm Thông tư 48/2015/TT-BCA có hiệu lực thi hành có thể khác về chất lượng, chủng loại, mẫu mã so với quy định tại Thông tư nhưng nếu bảo đảm các thông số kỹ thuật, chất lượng theo công bố của nhà sản xuất và đã được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an thì vẫn tiếp tục sử dụng nhằm tránh lãng phí cũng như tiết kiệm về kinh phí đầu tư.

  4. Các phương tiện PCCC và trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định theo quy định tại Điều 18 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014.

Cảnh sát PCCC sẽ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ việc trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, bắt đầu từ quý IV/2017.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các công việc nêu trên./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655600