Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Cấp tài khoản cho dự án FDI để thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trực tuyến

Thực hiện Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (viết tắt là Thông tư 16/2015) quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (viết tắt là dự án FDI) tại các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trực tuyến tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài như sau:

Chủ đầu tư các dự án FDI thực hiện tải Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp tại trang thông tin điện tử của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo địa chỉ http://dautunuocngoai.gov.vn/fdi hoặc trang thông tin điện tử của Ban Quản lý theo địa chỉ: http://hepza.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/bieu-mau-danh-cho-doanh-nghiep.

Sau khi tải Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản, doanh nghiệp điền đầy đủ các thông tin, ký tên đóng dấu và gửi đến Ban Quản lý theo địa chỉ:

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, số 35 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ: nntrung.hepza@tphcm.gov.vn.

Ban Quản lý sẽ gửi thông tin tài khoản đến thư điện tử của doanh nghiệp đã ghi tại Mẫu tờ khai. Sau khi nhận tài khoản, trong vòng 48 giờ doanh nghiệp phải đổi mật khẩu và  thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trực tuyến có gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Doanh nghiệp-Ban Quản lý, điện thoại 028.38232576 hoặc thư điện tử: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn để được hỗ trợ.

(Công văn số 4177/BQL-DN ngày 05/12/2017 tải tại đây)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655498