Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với bếp ăn tập thể (BATT) do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê nấu (thầu nấu) tại doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp rà soát lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của đơn vị thầu nấu. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời hạn 03 năm. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, đơn vị thầu nấu phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận về Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (số 18, Cách mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1) trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

  • Doanh nghiệp giám sát việc khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với nhân viên BATT của đơn vị thầu nấu, đảm bảo người lao động của BATT phải được khám sức khỏe định kỳ và có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đúng quy định.

  • Doanh nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm BATT theo quy trình tự kiểm tra tại doanh nghiệp.

2. Đối với bếp ăn tập thể (BATT) do doanh nghiệp tự tổ chức:

  • Doanh nghiệp tự tổ chức BATT ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

  • Rà soát lại việc khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với toàn bộ nhân viên BATT, đảm bảo người lao động của BATT phải được khám sức khỏe định kỳ và có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đúng quy định.

  • Doanh nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm BATT theo quy trình tự kiểm tra tại doanh nghiệp.

3. Đối với các doanh nghiệp nhận suất ăn sẵn từ các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp:

Rà soát lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, chỉ ký hợp đồng nhận suất ăn sẵn của đơn vị có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm còn thời hạn.

4. Chế độ báo cáo:

Doanh nghiệp báo cáo tình hình chăm lo bữa ăn giữa ca cho người lao động (theo mẫu đính kèm) và gửi bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm về Phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận1) trước ngày 31/3/2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng quản lý Lao động - Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 38.290.405 (nội bộ 35) – 38.232.575; Fax: 38.294.271.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40447329