Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Kế hoạch đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp tại các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN ngày 08/04/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất; Thực hiện Quyết định 4181/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 200/QĐ-SKHCN ngày 11/4/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai công tác “Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp tại các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh”, ngày 16/6/2017 Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) phối hợp thống nhất Kế hoạch Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp tại các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Thực hiện khảo sát 800 doanh nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu, ngành công nghiệp nhằm phân tích, nhận dạng hiện trạng trình độ công nghệ của doanh nghiệp theo ngành; theo các tiêu chí được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành nhằm xác định trình độ công nghệ sản xuất theo 04 mức: tiên tiến, trung bình tiên tiến, trung bình và lạc hậu; điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ.

Dựa theo kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất này, Sở KH&CN triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp thực trạng trình độ công nghệ sản xuất; đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp nâng cao hiệu quả hoạt động và trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện khoảng 90 ngày, từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2017 từ nguồn kinh phí ngân sách Thành phố cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Kế hoạch đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp tại các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được tải tại đây

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40432652