Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố đối với đối tượng doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp năm 2015 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp

Ngày 10 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 7726/UBND-CNN về việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố đối với đối tượng doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp năm 2015 tại các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố. Qua đó, cho phép gia hạn thời hạn nộp Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố năm 2015 đối với doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn Thành phố đến hết Quý I năm 2016 để doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, hồ sơ đóng góp Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố năm 2015 hoặc đề nghị xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ (nếu có).

Để chuẩn bị chu đáo cho công tác thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố năm 2015, ngày 01 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục ban hành Công văn số 2689/UBND-CNN về việc gia hạn (lần 2) thời hạn thu Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2015 đối với người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố (Công văn đính kèm).

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp nghiên cứu và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố (điện thoại: 38.297.598 – 38.233.811) để được hướng dẫn./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40485656