Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Hỗ trợ thống kê tình hình vận chuyển công nhân tại các KCX-KCN trên địa bàn thành phố

Thực hiện văn bản số 1809/TT-QLĐH ngày 22/7/2020 của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố về việc hỗ trợ thông tin tình hình vận chuyển công nhân tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp thông tin thống kê tình hình vận chuyển đưa rước cán bộ, công nhân viên 07 tháng đầu năm 2020 và định kỳ hàng tháng của doanh nghiệp theo mẫu.

Phiếu thống kê vui lòng gửi về Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

   + Địa chỉ: số 27 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

   + Thời gian thống kê tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2020 trước ngày 01/8/2020 và định kỳ thống kê tình hình thực hiện trong tháng, từ tháng 7 năm 2020 trở đi trước ngày 10 tháng sau liền kề.

   + Số điện thoại: (028) 39.143952

   + Email: sanluongvthkcc@gmail.com

Đề nghị Lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40609701