Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Chỉ thị số 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (27/3/2020 13:02)Quy định về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (26/3/2020 13:00)Về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (25/3/2020 13:18)Công văn số 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tạm thời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 (24/3/2020 13:21)

Các tin khác:
Báo cáo nhanh tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp  (24/2/2020)
Tổng hợp tình hình sử dụng nước của các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp năm 2017, 2018 và 2019  (18/2/2020)
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)  (11/2/2020)
Thực hiện Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại các KCX, KCN  (10/2/2020)
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch nCoV gây ra  (6/2/2020)
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra  (4/2/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37841187