Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Về việc báo cáo tình hình tiền lương 2020 và kế hoạch thưởng Tết năm 2021 (14/12/2020 15:54)Báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020 (4/12/2020 17:14)Triển khai thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (22/9/2020 17:53)Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2020 (18/9/2020 14:14)

Các tin khác:
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động xây dựng trong các KCX&CN TPHCM  (28/8/2020)
Hỗ trợ thống kê tình hình vận chuyển công nhân tại các KCX-KCN trên địa bàn thành phố  (31/7/2020)
Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong KCX/KCN  (28/7/2020)
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (27/7/2020)
Thực hiện kê khai Phiếu cập nhật thông tin về lao động của Doanh nghiệp năm 2020  (13/7/2020)
Quyết định 2207/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (29/6/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38806758