Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn PCCC tại các khu chế xuất, khu công nghiệp dịp Tết năm 2020 (8/1/2020 20:56)Triển khai Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” theo Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 về thực hiện Chỉ thị 19-CTU/TU và phong trào “Chống rác thải nhựa” theo Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 29/7/2019. (19/9/2019 15:18)Khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp (4/9/2019 06:08)Thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2019 (13/8/2019 11:21)

Các tin khác:
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc  (7/8/2019)
Chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ  (7/8/2019)
Về thực hiện và gửi báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư của các dự án đầu tư tại các KCX-KCN Thành phố  (13/6/2019)
Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2019  (11/6/2019)
Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân  (16/4/2019)
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trên địa bàn các khu chế xuất – khu công nghiệp  (22/3/2019)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37649497