Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (20/9/2022 12:59)Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (26/8/2022 15:52)“Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” giai đoạn 2022-2026 (15/8/2022 16:16)V/v ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (21/6/2022 14:13)

Các tin khác:
V/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong doanh nghiệp  (21/6/2022)
Thực hiện các giải pháp nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2022 trên địa bàn các KCX – KCN  (14/6/2022)
Tăng cường quản lý trật tự xây dựng  (16/5/2022)
Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố  (16/5/2022)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022  (16/5/2022)
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm (Lớp 2 dành cho các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Tân Bình, KCN Vĩnh Lộc, KCN Tân Tạo, KCN Lê Minh Xuân, KCN Lê Minh Xuân 3, KCN An Hạ)  (12/5/2022)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43608841