Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, PCCC mùa khô và trong dịp Lễ 30/4 – 1/5

Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an ninh trật tự (ANTT) đối với con người và tài sản của các doanh nghiệp trong những ngày nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5, đặc biệt là công tác an toàn PCCC mùa khô, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các Công ty Phát triển hạ tầng khu chế xuất - khu công nghiệp (Công ty PTHT KCX-KCN), Tổng Giám đốc/Giám đốc các Doanh nghiệp trong khu chế xuất (KCX) và khu công nghiệp (KCN) triển khai thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Bố trí lực lượng bảo vệ và tăng cường lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ cơ quan, đơn vị, nhất là vào giờ nghỉ, ngày nghỉ Lễ và vào ban đêm; đồng thời quy định trách nhiệm cụ thể đối với lực lượng bảo vệ và lực lượng PCCC. Tổ chức kiểm tra nghiêm túc việc thực hiện trực, tuần tra canh gác của lực lượng này.

2. Tổ chức rà soát và tự kiểm tra lại các điều kiện an toàn PCCC trong đơn vị, cơ sở mình; phải khắc phục những tồn tại về điều kiện an toàn PCCC; trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy còn thiếu hoặc đã hư hỏng, kiểm tra các phương tiện thiết bị chữa cháy như máy bơm nước, các trụ nước…đảm bảo đủ sức dập tắt kịp thời và hiệu quả khi có những vụ cháy xảy ra.

3. Công ty PTHT KCX - KCN chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến ANTT và PCCC, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ từng doanh nghiệp trong KCX, KCN và Công an địa phương trong công tác bảo vệ ANTT và PCCC tại KCX và KCN. Xây dựng kế hoạch trực và danh sách nhân viên trực bảo vệ và PCCC trong những ngày nghỉ Lễ gửi về Ban Quản lý và Công an địa phương trước ngày 28/04/2020.

4. Lưu ý, đối với các Công ty PTHT, các doanh nghiệp KCX – KCN là chủ đầu tư nhà lưu trú công nhân cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người lưu trú về việc chấp hành các quy định, nội quy, yêu cầu về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; các kiến thức trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn tại khu lưu trú; các biện pháp, giải pháp, kỹ năng thoát nạn, cứu nạn trong mọi tình huống.

Đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty PTHT và các Doanh nghiệp trong KCX, KCN quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm các công việc nêu trên./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40832220