Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo

Tổ chức văn nghệ miễn phí phục vụ công nhân tại doanh nghiệp (13/8/2012 07:58)Giới thiệu thông tin thị trường Myanmar và Hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar 2012 (10/8/2012 07:46)Lớp tập huấn về an toàn lao động miễn phí cho doanh nghiệp (6/8/2012 14:50)

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2012 của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (HEPZA) tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, đã có nhiều doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực an toàn – vệ sinh lao động.Các văn bản luật về PCCC (24/7/2012 09:04)

Để phòng ngừa và giảm thiểu những thiệt hại về con người và tài sản do cháy nổ gây ra ...

Các tin khác:
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13  (19/7/2012)
Thông báo số 1564/TB-BQL_KCN _HCM ngày 18/7/2012 của Ban quản lý các KCX-KCN Thành phố đề nghị doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định hiện hành  (18/7/2012)
Thông báo tham gia Hội thảo thị trường Trung Đông, Châu Phi - Tiềm năng và cơ hội  (6/7/2012)
Thông báo số 1443/BQL_KCN _HCM ngày 04/7/2012 của Ban quản lý các KCX-KCN Thành phố đề nghị doanh nghiệp nộp báo cáo triển khai dự án đầu tư.  (4/7/2012)
Thông báo sơ tuyển dự án chương trình 04 và ROBOT năm 2013  (29/6/2012)
Lịch kiểm tra  (20/6/2012)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40860324