Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
THÔNG TIN BÁO CHÍ THÔNG TIN BÁO CHÍ
Họp báo thông tin về tình hình hoạt động các KCX, KCN năm 2017 và chương trình công tác năm 2018

Sáng 18/01/2018, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) tổ chức họp báo về tình hình hoạt động năm 2017 và chương trình công tác 2018...

Sáng 18/01/2018, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) tổ chức họp báo về tình hình hoạt động năm 2017 và chương trình công tác 2018. Tham dự họp báo có sự hiện diện của Ông Đào Xuân Đức – Phó Trưởng Ban Quản lý và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Trong năm 2017, Ban Quản lý tập trung thu hút đầu tư vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu có hàm lượng công nghệ cao, bao gồm: Cơ khí, điện tử - tin học, hóa chất và chế biến lương thực - thực phẩm; và các ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ 4 ngành công nghiệp trọng yếu.

Tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 840,14 triệu USD, đạt 168% kế hoạch năm 2017 (500 triệu USD), tăng 68% so với năm 2016 (499,84 triệu USD); trong đó, đầu tư nước ngoài đạt 391,85 triệu USD, tăng 53,18% so với năm 2016 (255,81 triệu USD); đầu tư trong nước đạt 10.005,00 tỷ đồng (tương đương 448,29 triệu USD), tăng 83,70% so với năm 2016 (244,03 triệu USD).

Từ kết quả đạt được năm 2017 và những nhận xét, đánh giá, Ban Quản lý đề ra chương trình công tác năm 2018, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tại các KCX - KCN; Tập trung nguồn lực của các KCX, KCN nhằm thu hút ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) vào các KCX-KCN, trong đó chú trọng thu hút các ngành CNHT cho 04 ngành công nghiệp trọng yếu và các ngành công nghệ cao (CNC).

  • Tập trung công tác cải cách hành chính; Nâng cao năng lực công tác quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho doanh nghiệp thông qua áp dụng công nghệ thông tin và các biện pháp khác.

Hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, duy trì và phát triển sản xuất; Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Bảo vệ môi trường bền vững; Hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại từng KCX, KCN.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45951093