Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
THÔNG TIN BÁO CHÍ THÔNG TIN BÁO CHÍ

Tóm tắt kết quả hoạt động Khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (7/1/2020 20:42)

Năm 2019, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 645,73 triệu USD, giảm 16,39%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,8 tỷ USD, tăng 9,7%, nộp ngân sách của các doanh nghiệp ước đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2018...Họp báo thông tin về tình hình hoạt động các KCX, KCN năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 (19/1/2018 07:04)

Sáng 18/01/2018, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) tổ chức họp báo về tình hình hoạt động năm 2017 và chương trình công tác 2018...Thông báo về thay đổi Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (19/1/2018 06:58)

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước...Họp báo thông tin về tình hình hoạt động các KCX, KCN 6 tháng đầu năm và Chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 (17/7/2017 10:16)

Các tin khác:
Thông báo về thay đổi Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố  (11/5/2017)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38431427