Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Members Industrial Members Industrial

 
QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG

Hướng dẫn những quy định chủ yếu mà doanh nghiệp phải thực hiện trong mảng lao động (9/1/2019 20:32)

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cập nhật thông tin về những quy định chủ yếu mà doanh nghiệp phải thực hiện trong mảng lao động...


Language Language
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45929530