Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VỚI UBND HUYỆN CỦ CHI

Ngày 07/9/2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ, phòng ngừa và giải quyết bước đầu các cuộc đình công...

Ngày 07/9/2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố và Ủy ban nhân dân  Huyện Củ Chi tiến hành ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ, phòng ngừa và giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Khu công nghiệp Đông Nam và Khu công nghiệp Cơ Khí Ôtô, với 154 dự án và hơn 38.000 lao động đang làm việc tại đây.

Chương trình phối hợp gồm các nội dung như: Hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp để tránh phát sinh tranh chấp lao động tập thể; Hỗ trợ phòng ngừa, ngăn chặn sớm không để xảy ra đình công thông qua đối thoại, thương lượng; Giải quyết đình công không đúng quy trình của pháp luật lao động trong khu công nghiệp; Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các bên xây dựng quan hệ lao động hà hào sau khi đình công xảy ra.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45906375