Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 Công ty TNHH TÂN THUẬN

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc...

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, chiều ngày 16/8/2018, Công ty TNHH Tân Thuận – khu chế xuất Tân Thuận đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 với tổng số đại biểu tham dự là 72 người.

Hội nghị đã được nghe đại diện Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị Quyết Hội nghị người lao động năm 2017, công ty đã thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: 100% người lao động được ký kết HĐLĐ và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Công ty còn có nhiều khoản phụ cấp, hỗ trợ người lao động như: xăng xe, nghỉ mát, bảo hiểm tai nạn 24/24…

Tại Hội nghị, người lao động đã góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 và đề nghị lãnh đạo công ty quan tâm cải thiện điều kiện, chế độ làm việc của người lao động cho phù hợp với thực tế.

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc đã tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình. Từ đó đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại Công ty.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45929627