Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
Hội nghị người lao động năm 2018 công ty TNHH Always

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 06/01/2018, Công ty TNHH Always...

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 06/01/2018, Công ty TNHH Always – khu chế xuất Tân Thuận đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018.

Tại hội nghị Ban giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, theo đó nền kinh tế năm 2017 có nhiều biến động, ngành nghề xe đạp trên thị trường quốc tế có chiều hướng giảm sút lượng tiêu thụ. Nên doanh thu của năm 2017 có bị giảm sút. Dù có khó khăn nhưng công ty cũng đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn định kỳ đầy đủ, tăng cường các biện pháp  về bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Tại Hội nghị, người lao động công ty đã đóng góp ý kiến về chất lượng bữa ăn, quy trình bình xét nâng bậc lương cuối năm,…

Ban Giám đốc thống nhất với ý kiến của người lao động. Ban giám đốc xem xét và giải quyết những ý kiến của người lao động.

Hội nghị người lao động được Công ty được tổ chức định kỳ hàng năm. Chính việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác chăm lo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp mà trong suốt thời gian qua, tại Công ty, không xảy ra tranh chấp lao động tập thể; trong sản xuất, nổi lên nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45888889